Schowek (0)

 
 
 

Cechą charakterystyczną ASP jest indywidualne podejście do klienta, a co za tym idzie – do słuchaczy i uczestników programów szkoleniowych. Tematyka i charakter szkoleń dopasowane są do potrzeb firm. W celu realizacji założeń opartych na doświadczeniu, wykorzystywane są sposoby edukacji funkcjonalnej, tj. pokazy, prezentacje, wykłady interaktywne, trening umiejętności, panel dyskusyjny, burza mózgów czy pomoce audiowizualne. Organizacja szkolenia zamkniętego dla pracowników odbywa się przy udziale minimum 4 osób na zamówienie 1 lub 2 firm.

Akademia oferuje trzy typy szkoleń:

Zamknięte – certyfikujące i modułowe, dwu- lub jednodniowe; na zlecenie firmy, która kompleksowo chce przeszkolić zespół pracowników z teorii i praktyki przygotowania podłoża i montażu podłóg. W ramach takiego szkolenia ASP oferuje: badanie potrzeb szkoleniowych, przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z ustalonego tematu, zaświadczenia lub certyfikaty, materiały szkoleniowe, ubrania ochronne i narzędzia dydaktyczne, catering, przerwy kawowe, rezerwację noclegów. Część kosztów szkolenia zamknietego w tym koszty noclegu pokrywa zamawiający. Koszt szkolenia zależny jest od wyboru zmiennych zawartych w specyfikacji zamówienia.  Nabór na szkolenia jest ciągły. (Minimum 4 osoby)
Formularz zamówienia  

Otwarte – certyfikujące i modułowe, dwu- lub jednodniowe z otwartym naborem dla indywidualnych uczestników, osób prowadzących mikroprzedsiębiorstwa i ich pracowników, którzy samodzielnie chcą uczestniczyć w szkoleniach i rozwijać swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie przygotowania podłoża i montażu podłóg. Nabór na szkolenia odbywa minimum się dwa razy w roku.

Lekcje posadzkarstwa – kilkugodzinne warsztaty realizowane w ciągu jednego dnia z udziałem doradców technicznych i posadzkarzy profesjonalistów, realizowane w ramach wycieczek zawodoznawczych dla uczniów szkół technicznych. Zajęcia realizowane są dla jednej klasy. Warsztaty są bezpłatne odbywają się na podstawie wniosku szkoły o organizację lekcji.

Na podstawie autorskich programów szkoleniowych ASP i zgłaszanych potrzeb przez partnerów oferujemy orgnizację szkoleń/warsztatów według wybranych modułów i zmiennych. 

Zapytaj o Moduły

Zapytaj o Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych 

 

 

kontakt:

Akademia Sztuki Posadzkarskiej 
Ul. Jaworzyńska 287
59-220 Legnica
email: asp@ uzin-utz.com