RENOPLAN SYSTEM 3

Jak można na stałe zamknąć i uszczelnić pęknięcia i spoiny? Stosując UZIN KR 516

Przed przystąpieniem do prac posadzkarskich należy zamknąć pęknięcia i spoiny. Podczas gdy spoiny zostały zrobione na powierzchni celowo, pęknięcia są uszkodzeniami, które mogą mieć różne przyczyny. W obu przypadkach należy ponownie połączyć krawędzie płyt jastrychowych, by później uniknąć ich odznaczania się na wierzchniej warstwie wykładziny podłogowej.

Do trwałego połączenia krawędzi jastrychów nadają się wyłącznie dwuskładnikowe produkty, które w krótkim czasie mogą osiągnąć wysoką wytrzymałość. Dwuskładnikowa żywica silikatowa UZIN KR 516 wyróżnia się szczególnie krótkim czasem wiązania, po którym uzyskuje odpowiednią wytrzymałość. Czas utwardzania może być kontrolowany przez dodanie odpowiedniej ilości utwardzacza.

<p>Należy poszerzyć pęknięcia, by umożliwić łatwe wlanie KR 516. Pęknięcia przebiegające przez całą grubość jastrychu trzeba naciąć cięciami poprzecznymi do 2/3 głębokości jastrychu w odstępach ok. 25 cm od siebie: w tym celu należy użyć szlifierki kątowej (np. wycinarka spoin WOLFF EF 135)</p>

Należy poszerzyć pęknięcia, by umożliwić łatwe wlanie KR 516. Pęknięcia przebiegające przez całą...

<p>Usunąć luźne pozostałości jastrychu. Starannie odkurzyć  spoiny i pęknięcia. Włożyć łączniki falowe w nacięcia poprzeczne. </p>

Usunąć luźne pozostałości jastrychu. Starannie odkurzyć spoiny i pęknięcia. Włożyć łączniki falowe...

<p>Wlać zawartość butelki A do butelki ze składnikiem B, zamknąć butelkę, a następnie wymieszać energicznie przez 15 sekund. Konsystencja może być dowolna - od rzadkiej (2 minuty mieszania) do bardzo lepkiej (6 minut), w zależności od czasu twardnienia. </p>

Wlać zawartość butelki A do butelki ze składnikiem B, zamknąć butelkę, a następnie wymieszać...

<p>Pęknięcie całkowicie wypełnić mieszanką. Zebrać nadmiar żywicy wzdłuż pęknięć lub szczelin, stosując w tym celu szpachlę o małej szerokości. </p>

Pęknięcie całkowicie wypełnić mieszanką. Zebrać nadmiar żywicy wzdłuż pęknięć lub szczelin,...

<p>Posypać żywicę piaskiem kwarcowym UZIN 0,8, gdy jest jeszcze wilgotna, aby osiągnąć dobre wiązanie z kolejnymi materiałami. Po utwardzeniu usunąć nadmiar piasku. </p>

Posypać żywicę piaskiem kwarcowym UZIN 0,8, gdy jest jeszcze wilgotna, aby osiągnąć dobre wiązanie...

<p>Pęknięcie jest uszczelnione i zamknięte w ciągu 30 minut. Montaż wierzchniej warstwy może być kontynuowany. Narzędzie należy umyć natychmiast po użyciu, używając w tym celu ściereczek UZIN Clean-Box. </p>

Pęknięcie jest uszczelnione i zamknięte w ciągu 30 minut. Montaż wierzchniej warstwy może być...