RENOPLAN SYSTEM 6

 

Jak położyć jastrych, który szybko osiągnie gotowość do montażu wykładziny? Stosując UZIN SC 980 (dawniej: UZIN NC 198)

Produkt UZIN SC 980 to specjalne spoiwo do wykonywania jastrychów o niskiej kurczliwości i stabilnej formie. Doskonały do szybkiego wykonywania dużych powierzchni bez spoin, tj. do 200 m2 w jednym kawałku.

Klasyczne jastrychy muszą schnąć co najmniej 28 dni, a w przypadku cementów CEM II i jastrychów anhydrytowych, czas schnięcia może być jeszcze dłuższy zwłaszcza przy dużej grubości warstwy.


UZIN SC 980 jest rozwiązaniem,  które zmniejsza czas schnięcia. Jest niezastąpiony przy bardzo napiętym harmonogramie robót budowlanych, umożliwia szybkie postępy na budowie. Kontynuacja prac przy układaniu wykładzin jest możliwa nawet po 24 godzinach!*

 

* Przy temperaturze 20 °C i max. 65 % wilgotności

 

 

<p>Rozprowadzanie jastrychu przygotowanego przy użyciu szybkiego spoiwa UZIN SC 980 można rozpocząć po uprzednim, kompletnym przygotowaniu podłoża.</p>

Rozprowadzanie jastrychu przygotowanego przy użyciu szybkiego spoiwa UZIN SC 980 można rozpocząć po...

<p>Wymieszaj UZIN SC 980 z płukanym kruszywem normowym  o uziarnieniu 0/8 i wodą, używając pompy do jastrychu lub mieszadła. Wybierz proporcje mieszania cement/piasek w zależności od oczekiwanej wytrzymałości (informacje znajdziesz w karcie technicznej produktu).</p>

Wymieszaj UZIN SC 980 z płukanym kruszywem normowym o uziarnieniu 0/8 i wodą, używając pompy do...

<p>Wymagana ilość wody zarobowej zależy od wilgotności piasku. Upewnij się, że zaprawa nie jest zbyt mokra. Uwaga: współczynnik woda/spoiwo nie może przekroczyć wartości 0.45</p>

Wymagana ilość wody zarobowej zależy od wilgotności piasku. Upewnij się, że zaprawa nie jest zbyt...

<p>Przygotowany produkt nanieś na podłoże i niezwłocznie rozprowadź. </p>

Przygotowany produkt nanieś na podłoże i niezwłocznie rozprowadź.

<p>Ustal  poziom szybkiego jastrychu przygotowanego na bazie spoiwa UZIN SC 980.</p>

Ustal poziom szybkiego jastrychu przygotowanego na bazie spoiwa UZIN SC 980.

<p>Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu jastrychu wyrównaj  i wygładź powierzchnię. W zależności od stosunku mieszania i rodzaju posadzki, prace związane z układaniem okładziny wierzchniej możesz  rozpocząć już po 24 godzinach*.</p>

Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu jastrychu wyrównaj i wygładź powierzchnię. W zależności od...